Norge 2013-12—2013-07-16

2013
Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen är en av de stora dalgångarna på Østlandet
Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen
Gudbrandsdalen
Vid väg 15 Pollyvatnet
Vid väg 15 Pollyvatnet
Vid väg 15 Pollyvatnet